Sectiuni

Adrese utile

Ministerul Educației Nationale şi Cercetării Ştiinţifice:

http://edu.ro

Inspectoratul Școlar Judeţean Ialomița:

http://isjialomita.ro

Simulări gratuite de fizică, chimie, biologie, științele:

http://phet.colorado.edu/ro/

            

 

Să ne prezentăm

Ialomita

Așezare

    Armăşeşti este o comună din judeţul Ialomiţa. Comuna Armăşeşti este aşezată în partea de vest a judeţului Ialomiţa. Are ca vecini:
    La nord comuna Glodeanu Sărat (judeţul Buzău)- La sud comuna Bărbuleşti - La vest comuna Jilavele şi comuna Moldoveni - La est comuna Ciocârlia şi Municipiul Urziceni.

    Armăşeşti se află la o distanţă de aproximativ 10 km de Urziceni, 60 km de Bucureşti, Ploieşti şi Slobozia.

Date administrative

        • Populaţie: 2244 locuitori.
        • Suprafaţa: este de 4741 ha˛

130 ani de existenţă şi tradiţie în învăţământul agricol românesc

lic 1.jpg

Liceul Tehnologic "Iordache Zossima" Armăşeşti

etaj dr.jpg

    Vreme de peste 130 de ani pe porţile acestui prestigios lăcaş de cultură au trecut mii şi mii de absolvenţi, purtând cu ei nu doar suma cunoştinţelor însuşite aici, ci mai ales un evantai de deprinderi de muncă şi viaţă, sădite prin truda a numeroase generaţii de dascăli

Istoric

liceu

Bine ați venit!

Dintre miile de absolvenți care au urmat cursurile şcolii s-au evidențiat diferite personalităţi:

     • Iulian Drăcea - genetician, fost decan al Facultății de Agronomie Timișoara;
     • Ion Fazekas - profesor la Facultatea de Agronomie Timișoara;
     • Drăghicescu Gheorghe - profesor la Institutul Agronomic București;
     • Ioan Gh.. Botezatu - director general, în Ministerul Agriculturii;
     • Licsandru Gheorghe - profesor la Institutul Agronomic Iași;
     • Mihai Ion - profesor la Institutul Politehnic Iași.
     Cu diferite prilejuri au poposit în şcoală:
     • Calistrat Hogaș - fost profesor al școlii între anii 1915 - 1916.
     • George Topârceanu -a locuit în incinta şcolii împreună cu mama sa care era maistră ţesătoare.
     • George Genoiu -» - dramaturg contemporan, născut în comună şi care a locuit o perioadă de timp în incinta şcolii.
     
lic 1.jpg
Această școală a fost ctitorita între anii 1883 - 1885 de filantropul IORDACHE ZOSSIMA, coborâtor dintr-o familie de boieri fanarioţi cu mari rosturi în istoria Ţării Româneşti, el însuşi ajungând în 1848 secretar al mitropolitului Neofit, preşedintele guvernului revoluţionar provizoriu. După terminarea construcţiei, localul a fost donat Ministerului Agriculturii, Comerţului, Industriei şi Domeniilor în 1885, pentru care s-a emis Decret Regal la 23.07.1887. La această donaţie adăugându-se 350 ha teren arabil şi păşuni, o vie lângă Mănăstirea Văcăreşti precum şi 100.000 lei pentru întreţinerea a 240 de elevi şi construirea unui cămin pentru elevii din alte localităţi.
      Înființarea acestei vechi instituţii şcolare la 15.09.1887 (a treia şcoală de agricultură din ţară, în ordine cronologică după cea de la Strehareţ-judeţul Olt 1883 şi Panceşti- Dragomireşti-judeţul Neamţ 1885) s-a realizat pe baza Legii Învăţământului din martie 1882 ca "prima şcoală model de gradul al II-lea", care urma să pregătească "maeştri şi maestre pentru şcolile agricole de gradul I".

         De-a lungul existenţei sale, şcoala şi-a schimbat denumirea şi domeniul de pregătire al elevilor în funcţie de perioada parcursă, adaptându-se condiţiilor socio-economice ale timpului, după cum urmează:
     • 1889-1892 Şcoala de industrie şi agricultură "Iordache Zossima".
     • 1892-1894 Şcoala practică mixtă de agricultură, meserii şi gospodarie casnică.
     • 1894-1902 Şcoala practică de agricultură şi meserii.
     • 1902-1906 Şcoala mixtă inferioară de agricultură şi meserii.
      Observaţie: până în acest ultim an şcoala a funcţionat cu două "divizii" de elevi, una de băieţi şi una de fete, iar după această dată divizia de fete a fost desfiinţată.
     • 1906-1932 Şcoala inferioară de agricultură si meserii.
     Observaţie: în anul 1927 a fost construită brutaria şi anexele, iar în anul 1929 uzina electrică.
     • 1932-1942 Şcoala agricolă de gradul al II-lea.
     • 1942-1956 Şcoala specială C.A.M. sau Şcoală practică de agricultură.
     Observaţie: în anul 1946 a fost săpată fântana cu adancime de 40 de metri.
     • 1956-1960 Şcoala profesională de industrie alimentară.
     Observaţie: în anul 1956 s-a început construirea etajului al II-lea, iar în 1957 a fost construit depozitul de carburanţi.
     • 1960-1967 Şcoala tehnică I si Şcoala profesională II si III.
     • 1967-1975 Şcoala profesională de mecanici agricoli şi sudori.
     • 1975-1990 Liceu agroindustrial.
     • 1990- 2010 Grup Şcolar Agricol "Iordache Zossima".
     Observaţie: Secţiile afiliate:
     1. cu anul şcolar 2005-2006 Grupul Şcolar Agricol "Iordache Zossima" are în subordine Şcoala primară cu clasele I-IV şi Gradiniţa din comuna Armaşeşti.
     2. cu anul şcolar 2006-2007 Grupul Şcolar Agricol "Iordache Zossima" are în subordine şi Secţia din satul Malu Roşu, comuna Armăşeşti - Şcoala cu clasele I-VIII şi Grădiniţa. Au în componenţă câte 1 clasă pe fiecare nivel de studiu.
     Din 1995, Grupul Şcolar Agricol " IORDACHE ZOSSIMA " din comuna Armăşeşti a fost cuprins în Programul de Reformă a Învaăţământului Profesional şi Tehnic Phare - VET RO 9405, familia ocupaţională agricultură, ca ,,Şcoală de demonstraţie,, devenind una dintre cele 75 de şcoli din ţară care au pus bazele noii structuri a învăţământului profesional.
     • 2010- Liceul Tehnologic ”Iordache Zossima”.