Sectiuni

Adrese utile

Ministerul Educației Cercetării:

http://edu.ro

Inspectoratul Școlar Ialomița:

http://isjialomita.ro

Simulări gratuite de fizică, chimie, biologie, științele:

http://phet.colorado.edu/ro/

            

 

Liceul Tehnologic"Iordache Zossima" Armăşeşti vă oferă în anul şcolar 2021-2022

NEW
ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL - cursuri de ZI
• 1 clasă a IX-a - 24 locuri, Filiera Tehnologică / profil AGRICULTURĂ/ specializarea TEHNICIAN VETERINAR

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL de 3 ani - cursuri de ZI
I. Domeniul AGRICULTURĂ
• 1 clasă a IX-a - 24 locuri, din care calificarea profesională
           • ZOOTEHNIST - 12 locuri
           • HORTICULTOR - 12 locuri

II. Domeniul TURISM ȘI ALIMENTAȚIE
     • 1 clasă a IX-a - 24 locuri, din care calificarea profesională
           • OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR în unități de alimentație - 12 locuri
           • BUCĂTAR - 12 locuri


                     OFERTA EDUCAȚIONALĂ_2021 - 2022

Liceul Tehnologic"Iordache Zossima" Armăşeşti vă oferă în anul şcolar 2020-2021

ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL
Domeniul -INDUSTRIE ALIMENTARĂ
     • 1 clasă -Anul I, cursuri de ZI, TAXĂ (3 SEMESTRE / 1,5 ANI ) - 28 locuri, specializarea:
TEHNICIAN CONTROLUL CALITĂȚII PRODUSELOR AGRO-ALIMENTARE

Oferta POSTLICEAL_2020_2021

Calendar admitere POSTLICEAL_2020_2021

Fisa_inscriere_POSTLICEAL_2020_2021
TE POȚI ÎNSCRIE AICI ON-LINE:

Formular de înscriere on-line POSTLICEAL

NEW
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL de 3 ani
I. Domeniul AGRICULTURĂ
• 1 clasă a IX-a, cursuri de ZI - 28 locuri, din care
      -14 locuri calificarea ZOOTEHNIST si
      -14 locuri calificarea HORTICULTOR

II. Domeniul TURISM ȘI ALIMENTAȚIE
     • 1 clasă a IX-a, cursuri de ZI - 28 locuri, calificarea profesională:
OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE
     • 1 clasă a IX-a, cursuri de ZI - 28 locuri,calificarea profesională:
BUCĂTAR

Liceul Tehnologic"Iordache Zossima" Armăşeşti vă oferă în anul şcolar 2019-2020 următoarele formațiuni de studiu:

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL de 3 ani - Domeniul Agricultură
• 1 clasă a IX-a, cursuri de ZI - 28 locuri, din care 14 locuri calificarea ZOOTEHNIST si 14 locuri calificarea LUCRĂTOR ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ

Liceul Tehnologic"Iordache Zossima" Armăşeşti vă oferă în anul şcolar 2018-2019 următoarele formațiuni de studiu:

• 1 clasă a IX-a cursuri de ZI - 28 locuri, învățământ LICEAL Filiera Tehnologică / profil MECANICĂ/ specializarea Tehnician proiectant CAD
• 1 clasă a IX-a SERAL - 28 locuri, învățământ LICEAL Filiera Tehnologică / profil PROTECȚIA MEDIULUI/ specializarea Tehnician ecolog și protecția calității mediului

Oferta educațională anul şcolar 2017-2018

Liceul Tehnologic"Iordache Zossima" Armăşeşti vă oferă:
• 1 clasă a IX-a ZI - 28 locuri, învățământ LICEAL Filiera Tehnologică / profil Servicii/ specializarea tehnician în activități economice
• 1 clasă a XI-a SERAL - 28 locuri, învățământ LICEAL Filiera Tehnologică / profil Resurse naturale si protecția mediului/ specializarea tehnician în agricultură

OFERTA EDUCAȚIONALĂ_2016/2017

OFERTA EDUCAȚIONALĂ_2015/2016

NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Liceul Tehnologic “Iordache Zossima” cuprinde următoarele niveluri de învăţământ:
   • preșcolar
   • primar
   • gimnazial
   • profesional şi tehnic
   • liceal - tehnologic
        Nivelul preşcolar are 2 grupe grădiniță ce îşi desfăşoară activitatea în corpul din satul Malu Roșu, iar 1 grupa grădiniță funcționează în clădirea școlii din comuna Armășești.

       În cadrul nivelului primar (clasele 0-IV) liceul nostru oferă condiții de educație foarte bune sub îndrumarea doamnelor învățătoare.

       Nivelul profesional și tehnic, filiera tehnologică, cuprinde calificările:

   • Ospătar(chelner)în unități de alimentație
   • Bucătar
   • Comerț/Lucrător în comerț
   • Agricultura/Zootehnist
       Nivelul liceal, filiera tehnologică, cuprinde profilele/specializările:

   • Servicii/ Tehnician în activități economice
   • Resurse naturale și protecția mediului/Tehnician ecolog și protecția calității mediului
   • Resurse naturale și protecția mediului/Tehnician veterinar
   • Resurse naturale și protecția mediului/Tehnician în agricultură
   • Mecanică/Tehnician proiectant CAD
Structura Liceului:
   • Învățământ preprimar 3 GRUPE
   • Învățământ primar 5 CLASE
   • Învățământ gimnazial 4 CLASE
   • Învățământ liceal - curs zi
            a IX-a - 2 CLASE
            a X-a - 1 CLASE
            a XI-a - 1 CLASE
            a XII-a - 1 CLASE
   • Învățământ liceal - curs seral
            a XI-a - 1 CLASĂ
   • Învățământ profesional și tehnic - 3 CLASE