Sectiuni

Adrese utile

Ministerul Educației Cercetării:

http://edu.ro

Inspectoratul Școlar Ialomița:

http://isjialomita.ro

Simulări gratuite de fizică, chimie, biologie, științele:

http://phet.colorado.edu/ro/

            

 

NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Liceul Tehnologic “Iordache Zossima” cuprinde următoarele niveluri de învăţământ:
   • preșcolar
   • primar
   • gimnazial
   • profesional şi tehnic
   • liceal - tehnologic
        Nivelul preşcolar are grupa pregătitoare(an şcolar 2012-2013) şi îşi desfăşoară activitatea în corpul din satul Malu Roșu, iar grupa mică funcționează în clădirea din comuna Armășești.

       În cadrul nivelului primar (clasele 0-IV) liceul nostru oferă condiții de educație foarte bune sub îndrumarea doamnelor învățătoare.

       Nivelul profesional și tehnic, filiera tehnologică, cuprinde calificările:

   • Mecanic/ Mecanic agricol
   • Comerț/Lucrător în comerț
   • Agricultura/Zootehnist
       Nivelul liceal, filiera tehnologică, cuprinde profilele/specializările:

   • Servicii/ Tehnician în activități economice
   • Resurse naturale și protecția mediului/Tehnician ecolog și protecția calității mediului
   • Resurse naturale și protecția mediului/Tehnician veterinar
   • Resurse naturale și protecția mediului/Tehnician în agricultură
   • Mecanică/Tehnician proiectant CAD
Structura Liceului:
   • Învățământ preprimar 3 GRUPE
   • Învățământ primar 5 CLASE
   • Învățământ gimnazial 4 CLASE
   • Învățământ liceal - curs zi
            a IX-a - 2 CLASE
            a X-a - 2 CLASE
            a XI-a - 2 CLASE
            a XII-a - 2 CLASE
   • Învățământ profesional și tehnic - 1 CLASĂ