Sectiuni

Adrese utile

Ministerul Educației Cercetării:

http://edu.ro

Inspectoratul Școlar Ialomița:

http://isjialomita.ro

Simulări gratuite de fizică, chimie, biologie, științele:

http://phet.colorado.edu/ro/

 

            

ORGANIZARE

Liceul Tehnologic “Iordache Zossima” ARMĂȘEȘTI se constituie într-o organizație educațională europeană, complexă și modernă care oferă oportunități de educație și instruire accesibilă, la standarde europene, în domeniul agriculturii și serviciilor, sprijinind formarea carierei atât pentru tineri cât și pentru adulți.

PERSONAL DE CONDUCERE

   Directorprof. Niculina STAN

   Director adjunct

RESURSE UMANE

 • Limba si comunicare
 • Om si societate
 • Matematica si Științe ale naturii
 • Tehnologii
 • Invatatori si educatori
 • Personal auxiliar
 • Personal nedidactic
 • PERSONAL CADRE DIDACTICE

          Personalul didactic este unul cu o înaltă pregătire profesională şi experiență bogată, preocupat în permanență de creşterea calității pregătirii instructiv-educative a elevilor noștri.
  În anul şcolar 2012-2013 îşi desfăşoară activitatea în școala noastră un număr de 28 cadre didactice, dintre care:

  •  13 Cadre didactice cu gradul didactic I
  •  4 Cadre didactice cu gradul didactic II
  •  4 Cadre didactice cu definitivatul în învățământ
  •  5 Cadre didactice debutante
  •  2 Cadre didactice asociate

  Comisia metodică:

  Învățători și educatori

  prof. Diaconu Elena - profesor pentru invatamantul primar/responsabil comisie
  prof. Tudorache Viorica Liliana - profesor pentru invatamantul primar
  prof. Tudorie Rada - profesor pentru invatamantul primar
  prof. Rusen Iana - învățătoare
  prof. Drăghici Niculina - învățător institutor
  prof. Petcu Georgeta - educatoare
  prof. Dinu Zina - educatoare

  înapoi^