Sectiuni

Adrese utile

Ministerul Educației Cercetării:

http://edu.ro

Inspectoratul Școlar Ialomița:

http://isjialomita.ro

Simulări gratuite de fizică, chimie, biologie, științele:

http://phet.colorado.edu/ro/

 

            

PROGRAMUL DE ÎNVATARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII

Proiect de Mobilitate Leonardo da Vinci

finanțat în anul 2012 - 2013
“COMPETENTE INALTE PENTRU O AGRICULTURA DURABILA”

Vizită Portugalia

    Proiectul propus de şcoala noastră s-a adresat unui grup ţinta de 28 de persoane aflate în formare profesionala iniţială, elevi de clasa a XI-a calificarea “Tehnician veterinar”. Parteneriatul transnaţional cuprinde: Liceul Tehnologic “Iordache Zossima” Armăşeşti, promotor si instituţie de trimitere pe de o parte, si întreprinzători mari in agricultura si zootehnie din Portugalia, cum sunt RAPORAL- Racoes de Portugal, S.A. ALIGRUPO-Agrupamento de Produtores de Suinos, CRL si Companhia das Lezirias S.A., organizatii de primire din Portugalia,pe de alta parte. Parteneriatul a fost intermediat de ASSOCIACAO PARA A FORMACAO PROFISISONAL E DESENVOLVIMENTO DE MONTIJO care va fi responsabilă de pregătirea lingvistică culturală şi o bună integrare a participanţilor în noul mediu de viaţă. Perioada de stagiu contractuala stabilita in urma discuţiilor purtate cu partenerii de proiect portughezi, a fost:
         • flux I:13.05.-28.05.2013, 14 elevi si un profesor;
         • flux II:14.10-29.10.2013, 14 elevi si un profesor;

    OBIECTIVELE în derularea proiectului sunt:      

• Formarea unor bune competente tehnice generale în domeniul biotehnologiilor moderne în creşterea animalelor şi sănătatea şi securitatea în muncă în domeniul sanitar veterinar printr-un stagiu de practică internaţională;      

• Dezvoltarea personala a participanţilor prin creşterea încrederii in sine, îmbunătăţirea competentelor lingvistice, a capacitaţii de a înţelege o alta cultura si conceptul de cetăţenie europeana si formarea capacităţii de a lucra în echipă în context internaţional;      

• Încurajarea iniţiativei tinerilor şi deschiderea de noi orizonturi profesionale prin facilitarea accesului la bunele practice din sectorul de creştere a animalelor din ţara gazdă Portugalia;      

• Stabilirea unor parteneriate durabile intre învăţământul profesional si tehnic agricol romanesc si companii, societăţi agricole performante europene care sa creeze noi oportunităţi de mobilitate in scopul studiilor si sa susţină efectiv si eficient formarea la locul de munca a elevilor romani;

          La nivelul sectorului educaţie si formare profesionala, sprijinind utilizarea de câtre şcoala a metodei partenerului pentru organizarea stagiilor de instruire practica la agenţi economici europeni, proiectul contribuie la creşterea calităţii, atractivităţii si performantei VET, adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii si la cerinţele Politicii Agricole Comune.

           Proiectul sprijină dezvoltarea resursei umane din şcoală, care, prin practica îşi va îmbunătăţi capacităţile administrative si de management a proiectelor europene, îşi va dezvolta cunoştinţele cu privire la oportunităţile oferite de Uniunea Europeana tinerilor si instrumentele europene Europass, ECVET-ul, care asigura cadrul European pentru recunoaşterea si transparenta calificărilor si susţin mobilitatea cetăţenilor europeni pentru munca sau studii.

           Prin sprijinul financiar comunitar, Liceul Tehnologic “Iordache Zossima” Armăşeşti va asigura accesul la o educaţie de calitate a tinerilor din mediul rural.Elevii clasei a XI-a Veterinara împreuna cu domnii profesori am participat cu mare entuziasm la proiectul “Competenţe înalte pentru o agricultura durabilă“, proiect de mobilitate Leonardo da Vinci.

port1.jpg

     Deplasarea noastră în oraşul Montijo - Portugalia, a însemnat o experienţă noua, frumoasa, de neuitat. S-au vizitat locurile de practica ale elevilor, elevii desfăşurându-si stagiile de practica în organizaţii mari, ferme moderne, dotate cu echipamente si instalaţii moderne, unde aceştia au dobândit competente, competente pe care le vor aplica în ferma noastră didactică.

          Portugalia este o tara minunata cu oameni minunaţi, care ne-au întâmpinat ca pe nişte prieteni adevăraţi, în special de către echipa AFPDM/ Escola Profissional do Montijo.

escola Portugalia

Cu tot respectul,

ORDINE - O

BUNĂTATE - B

RAFINAMENT - R

INTELIGENŢĂ – I

GENTILEŢE - G

AMABILITATE - A

DĂRUIRE - D

ONESTITATE – O

Director,
Prof. Viorica Georgeta TĂNASE

escola Portugalia      După întoarcerea noastră în ţară, prietenii noştri portughezi ne-au trimis pe e-mail următoarele impresii:
     “Sper ca aţi avut parte de o călătorie de întoarcere spre România cat mai plăcută şi că noul an şcolar decurge in mod normal. Atât în numele meu personal, cat si al echipei AFPDM/Escola Profissional do Montijo, doresc sa va transmit ca a fost o adevărată plăcere sa va primim în oraşul nostru si ca elevii dumneavoastră au lăsat o impresie foarte buna companiilor in care si-au realizat stagiile profesionale. Sper, de asemenea, că elevii dumneavoastră au avut parte de o experienţă benefică pe care dorim sa o reluam cat mai curând posibil.
     Vom face tot ce ne stă în putinţă să vă vizităm în viitorul apropiat.
     Vă trimitem tuturor profundele noastre mulţumiri.

     Cu respect,
Joao Martins
“Presidente do Conselho de Administracao AFPDM“

înapoi^