Sectiuni

Adrese utile

Ministerul Educației Cercetării:

http://edu.ro

Inspectoratul Școlar Ialomița:

http://isjialomita.ro

Simulări gratuite de fizică, chimie, biologie, științele:

http://phet.colorado.edu/ro/

 

            

ORGANIZARE

Liceul Tehnologic “Iordache Zossima” ARMĂȘEȘTI se constituie într-o organizație educațională europeană, complexă și modernă care oferă oportunități de educație și instruire accesibilă, la standarde europene, în domeniul agriculturii și serviciilor, sprijinind formarea carierei atât pentru tineri cât și pentru adulți.

PERSONAL DE CONDUCERE

   Directorprof. Niculina STAN

   Director adjunct

RESURSE UMANE

 • Limba si comunicare
 • Om si societate
 • Matematica si Științe ale naturii
 • Tehnologii
 • Invatatori si educatori
 • Personal auxiliar
 • Personal nedidactic
 • PERSONAL CADRE DIDACTICE

          Personalul didactic este unul cu o înaltă pregătire profesională şi experiență bogată, preocupat în permanență de creşterea calității pregătirii instructiv-educative a elevilor noștri.
  În anul şcolar 2012-2013 îşi desfăşoară activitatea în școala noastră un număr de 28 cadre didactice, dintre care:

  •  13 Cadre didactice cu gradul didactic I
  •  4 Cadre didactice cu gradul didactic II
  •  4 Cadre didactice cu definitivatul în învățământ
  •  5 Cadre didactice debutante
  •  2 Cadre didactice asociate

  Arii curriculare:

  Limbă și comunicare

  prof. Stoica Mariana - limba și literatura română/limba franceză/responsabil arie
  prof. Stan Mihaela - limba și literatura română/limba franceză
  prof. Trifan Mariana - limba franceză
  prof. Ioniță Viorica- limba engleză
  Atentie

  În atenția elevilor de clasa a VIII-a și a XII-a

  Simulare județeană pentru EXAMENE NAȚIONALE

          Pe data de 23.01.2014, între orele 11.00 - 14.000, respectiv 12.00 - 14.00, se organizează la nivel județean, simulare la limba și literatura română, pentru elevii clasei a VIII-a (EVALUARE NAȚIONALĂ ) și ai clasei a XII-a (BACALAUREAT).
  Participarea la simunare este obligatorie, subiectele fiind unice la nivel județean.
  Pentru clasa a VIII-a:
  - subiectele vor fi elaborate conform modelului MEN, pentru Subiectul al II-lea, A, ex.5 și 6, vor fi verificate doar propoziția subordonată SB și propoziție subordonată PR.
  Pentru clasa a XII-a:
  - subiectele vor fi elaborate conform modelului MEN, pentru Subiectul al III-lea, vor fi formulate cerințe privind următorii autori canonici prevăzuți de programă:

  •  George Bacovia
  •  Tudor Arghezi
  • Lucian Blaga
  •  Ion Barbu
  •  Ion Creangă
  •  Ioan Slavici
  •  Liviu Rebreanu  Atentie

  În atenția elevilor de clasa a VIII-a, a XI-a și a XII-a

  Simulare pentru EXAMENE NAȚIONALE  "Calendar_simulare evaluare nationala_în zilele 18,19 febr și simulare bacalaureat în zilele 3,5,7 martie 2014 ”

  înapoi^