Sectiuni

Adrese utile

Ministerul Educației Cercetării:

http://edu.ro

Inspectoratul Școlar Ialomița:

http://isjialomita.ro

Simulări gratuite de fizică, chimie, biologie, științele:

http://phet.colorado.edu/ro/

 

            

ORGANIZARE

Liceul Tehnologic “Iordache Zossima” ARMĂȘEȘTI se constituie într-o organizație educațională europeană, complexă și modernă care oferă oportunități de educație și instruire accesibilă, la standarde europene, în domeniul agriculturii și serviciilor, sprijinind formarea carierei atât pentru tineri cât și pentru adulți.

PERSONAL DE CONDUCERE

   Directorprof. Niculina STAN

   Director adjunct

RESURSE UMANE

 • Limba si comunicare
 • Om si societate
 • Matematica si Științe ale naturii
 • Tehnologii
 • Invatatori si educatori
 • Personal auxiliar
 • Personal nedidactic
 • PERSONAL CADRE DIDACTICE

          Personalul didactic este unul cu o înaltă pregătire profesională şi experiență bogată, preocupat în permanență de creşterea calității pregătirii instructiv-educative a elevilor noștri.
  În anul şcolar 2012-2013 îşi desfăşoară activitatea în școala noastră un număr de 28 cadre didactice, dintre care:

  •  13 Cadre didactice cu gradul didactic I
  •  4 Cadre didactice cu gradul didactic II
  •  4 Cadre didactice cu definitivatul în învățământ
  •  5 Cadre didactice debutante
  •  2 Cadre didactice asociate

  Arii curriculare:

  Aria Matematică și științe ale naturii

  prof. Mihai Mihaela - matematică/responsabil arie
  prof. Ionescu Cornelia - matematică/fizică
  prof. Stan Niculina - fizică/chimie
  prof. Ștefan Aneta - biologie

  înapoi^