Sectiuni

Adrese utile

Ministerul Educației Cercetării:

http://edu.ro

Inspectoratul Școlar Ialomița:

http://isjialomita.ro

Simulări gratuite de fizică, chimie, biologie, științele:

http://phet.colorado.edu/ro/

 

            

ORGANIZARE

Liceul Tehnologic “Iordache Zossima” ARMĂȘEȘTI se constituie într-o organizație educațională europeană, complexă și modernă care oferă oportunități de educație și instruire accesibilă, la standarde europene, în domeniul agriculturii și serviciilor, sprijinind formarea carierei atât pentru tineri cât și pentru adulți.

PERSONAL DE CONDUCERE

   Directorprof. Niculina STAN

   Director adjunctprof.

RESURSE UMANE

 • Limba si comunicare
 • Om si societate
 • Matematica si Științe ale naturii
 • Tehnologii
 • Invatatori si educatori
 • Personal auxiliar
 • Personal nedidactic
 • PERSONAL CADRE DIDACTICE

          Personalul didactic este unul cu o înaltă pregătire profesională şi experiență bogată, preocupat în permanență de creşterea calității pregătirii instructiv-educative a elevilor noștri.
  În anul şcolar 2012-2013 îşi desfăşoară activitatea în școala noastră un număr de 28 cadre didactice, dintre care:

  •  13 Cadre didactice cu gradul didactic I
  •  4 Cadre didactice cu gradul didactic II
  •  4 Cadre didactice cu definitivatul în învățământ
  •  5 Cadre didactice debutante
  •  2 Cadre didactice asociate

  Arii curriculare:

  Tehnologii

  prof. Mihalache Gheorghe - DTS/veterinar /responsabil arie
  prof. Feraru Dochina - DTS/agronomie/protecția mediului
  prof. Bratosin Gabriele Simona - DTS/mecanică/comerț
  prof. Neagu Marian - DTS/comerț
  prof. Tănase Georgeta - DTS/economic și comerț
  prof. Ionescu Andreea - TIC

  înapoi^